Nawigacja

Wiadomości

 • 14.02.2018

  ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI
  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WIELKA WIEŚ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  Wójt Gminy Wielka Wieś podaje do publicznej wiadomości:

   

  - terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli;

   

  -  kryteria brane pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym i  postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe.

 • 14.02.2018

  Nabór i rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś. 

  Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
   lub
  • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

  Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 • 12.02.2018

  PODSUMOWANIE ZIMOWYCH KONKURSÓW SAMORZĄDU - Obrazek 1W styczniu w związku z Dniem Babci i Dziadka Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs plastyczny „Portret Babci i Dziadka” . Technika prac była dowalona.  Prace plastyczne urzekły wszystkich swoim pięknem , estetyką oraz starannością wykonania. Biorące udział  w tym konkursie dzieci otrzymały zasłużone wyróżnienia.

   

  Wyróżnienia  w konkursie „Portret Babci i Dziadka” : Mateusz Bednarczyk – OP „Sówki”; Maciej Kowalski - OP „Sówki”; Mateusz Prochal - OP „Sówki”; Krzysztof Żurek - OP „Sówki”; Zofia Kawalec – kl.1; Mateusz Litewka, kl.2; Bartłomiej Prochal, kl.2; Jakub Prochal, kl.2; Nikola Kołodziejczyk, kl.3; Jakub Kowalski, kl.3

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.św.Jadwigi Królowej w Białym Kościele
  ul. Królowej Jadwigi 4
  32-089 Biały Kościół
 • 012 4191016

Galeria zdjęć