Nawigacja

Wiadomości

 • STYPENDIA WÓJTA GMINY PRZYZNANE

  29.06.2015

   Dla 6 uczniów z naszej szkoły poniedziałek – 29 czerwca br. był  bardzo ważnym dniem. Wtedy to bowiem na posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś wójt gminy – Tadeusz Wójtowicz - wręczył najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy dyplomy, potwierdzające otrzymanie Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś  w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”. Ogółem komisja stypendialna przyznała 34 stypendia, w tym 3 stypendia sportowe, 24 stypendia dla uczniów szkół podstawowych, 10 stypendiów dla uczniów gimnazjów. Trzeba tutaj zaznaczyć, że niełatwo jest  sprostać wymaganiom, które kwalifikują do ubiegania się o to wyróżnienie. I tak np. uczeń szkoły podstawowej w wyniku klasyfikacji śródrocznej/rocznej musi uzyskać z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej  5,50   przy czym nie może mieć niższej oceny niż dobra. Ponadto wśród tych ocen musi znaleźć się  co najmniej jedna ocena celująca z przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy lub informatyka i wzorowa ocena  zachowania.

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  27.06.2015

  ta szkoła wpływała na nasze myśli, charaktery i uczucia. Dlatego każdy z nas zabiera cząstkę tej jedynej i niepowtarzalnej na dalsze życie…        

  Po raz ostatni, w roku szkolnym 2014/2015, zabrzmiał szkolny dzwonek. 25 czerwca odbył się w naszej szkole uroczysty apel, a już następnego dnia uczniowie oficjalnie rozpoczęli wakacje. Zanim jednak rozstali się ze szkołą na dwa miesiące, to z rąk Pani Dyrektor Anny Zajączkowskiej i swych wychowawców odebrali świadectwa szkolne, zaś najlepsi spośród nich nagrody i wyróżnienia. Wychowawcy klas zaprosili na środek uczniów, którzy dzięki swojej całorocznej pracy dostąpili zaszczytu zapisania ich nazwisk do Złotej Księgi. Zostały także wręczone nagrody za wzorowe zachowanie oraz celujące i bardzo dobre wyniki w nauce,  nagrody dla najlepszych czytelników  oraz tych, którzy mogli poszczycić się wzorową frekwencją w mijającym roku szkolnym.

 • PODSUMOWANIE LETNICH AKCJI SAMORZĄDU

  25.06.2015

  Samorząd Uczniowski podsumował całoroczne akcje społeczne. Przedstawiciele Samorządu oraz ich opiekun mogą czuć się usatysfakcjonowani efektami swojej pracy oraz silnym zaangażowaniem w podjęte przez nich inicjatywy społeczne całej społeczności szkolnej – rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz samych uczniów. Serdeczne podziękowania za pomoc, wsparcie, życzliwość  i cenne wskazówki  należą się Pani Dyrektor Annie Zajączkowskiej.  W akcji charytatywno-ekologicznej „Pomóżmy Marcelowi – zbierajmy zakrętki” udało się zgromadzić aż 353 kg zakrętek, które następnie przekazano do Fundacji Caritas wspierającej Marcela. W akcji ekologicznej „Chrońmy środowisko – zbierajmy zużyte baterie” zgromadzono 100 kg baterii, które przekazano do Organizacji Ekologicznej - Reeba z siedzibą w Warszawie. Trzecia akcja społeczno-ekologiczna „Nagrodę macie, jak papier oddacie” przyniosła także znakomity wynik aż 1500 kg zebranej makulatury. W czerwcu, w związku z Dniem Dziecka, samorząd przeprowadził konkurs plastyczny „Dziecięce marzenia”. Uczniowie przedstawili tu „kredką malowany”  świat swoich dziecięcych marzeń i pragnień. Wśród prac wyróżnionych znalazły się prace : Gabrieli Ziarkowskiej – kl.0, Adama Szumca – kl.1, Julii Pawlik – kl.2, Anny Litewki – kl.2, Aleksandry Janik – kl.2, Gabrieli Kolarskiej – kl.2, Piotra Wyżgi – kl.2, Justyny Nogi – kl.2, Małgorzaty Kluczewskiej – kl.2, Julii Niemiec – kl.2, Dawida Litewki – kl.2, Gabrieli Sałęgi – kl.2, Sandry Kalety – kl.2, Julii Dudek – kl.3, Mai Derwisz – kl.4. Zwycięzcom gratulujemy! Samorząd zakończył swoją pracę w tym roku szkolnym, a całość wszelkich przedsięwzięć została udokumentowana w protokołach spotkaniach oraz w kronice samorządu.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.św.Jadwigi Królowej w Białym Kościele
  ul. Królowej Jadwigi 4
  32-089 Biały Kościół
 • 012 4191016

Galeria zdjęć